Objave in obvestila

Vabilo na zbor občanov Vaške skupnosti Dornava in mezgovci

Urad župana
Štev.: 032-6/2018
Datum: 30.03.2018

Na podlagi 71. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), in na podlagi občanov občine Dornava.

s k l i c u j e m

ZBOR OBČANOV Vaške skupnosti Dornava in Mezgovci,
ki bo v SREDO, 11. aprila 2018 ob 19.00 uri,
v prostorih večnamenskega centra- vaško kulturne dvorane Dornava

za naselja: Dornava in Mezgovci

DNEVNI RED:

  1. Povečanje podtalne vode
  2. Razno

Prosimo Vas, da se zbora občanov udeležite v čim večjem številu.

Vljudno vabljeni.

Rajko JANŽEKOVIČ, župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ