Objave in obvestila

Problematika puščanja pasjih iztrebkov na javnih površinah

Komaj smo dočakali vremensko otoplitev in sprehode po toplem spomladanskem soncu. Topitev snega pa je s seboj prinesla tudi rjave sledi nepobranih pasjih iztrebkov, ki so jih za svojimi hišnimi ljubljenčki puščali njihovi lastniki. Ne gre za posamezne kupčke pasjih iztrebkov, ki so skriti v grmovju, ampak so z njimi posejane zelenice, otroška igrišča, sprehajalne steze, ulice in trgi. V naši okolici je ta problematika najbolj opazna na območju mesta Ptuja. Če se sprehodimo med ptujskimi termami in peš mostom, nadaljujemo pot mimo Miheličeve galerije po Dravski ulici v smeri mestnega parka, med igrali skozi mestni park in nato v smeri Rance, moramo imeti tudi kanček sreče, da ne stopimo v večji ali manjši kupček pasjih iztrebkov. Podobno stanje je na območju sprehajališča na Panorami oziroma za nekatere, pasjega stranišča, prav tako na območju blokovskega naselja, tako ob cestah kakor tudi v notranjih dvoriščih stanovanjskih blokov.

Po navadi vsi kritiziramo in se zgražamo nad iztrebki malih živali, vendar je zelo očitno, da veliko število vodnikov psov pasjih iztrebkov ne pobira. Pri vsem tem so najmanj krivi psi, ki žal ne morejo nositi vrečke in sami za seboj pobirati pasjih iztrebkov. V raziskovalni nalogi v zvezi s pasjimi iztrebki, ki jo je pripravil Krištof Križanec leta 2015, v kateri je med ostalim analiziral 48 vzorcev pasjih iztrebkov in ugotovil, da se v 27 vzorcih nahajajo jajčeca zajedavcev, kar predstavlja 56 % od skupnega števila vzorcev, od tega je bilo 22,22 % vzorcev okuženih z dvema vrstama parazitskih jajčec (vir: Raziskovalna naloga Krištof Križanec, 2015). Iz teh izsledkov je nedvoumno jasno, da se zaradi nepobranega pasjega iztrebka bolnega psa lahko okuži tudi drugi zdravi pes, da ne govorimo o varni igri otrok na zelenicah v parkih in v peskovnikih otroških igrišč.

Občina dornava

Odloki o javnem redu in miru sprejeti za območje Mestne občine Ptuj in tudi v večini drugih občin v Spodnjem Podravju so omogočili pristojnost za nadzor in ukrepanje nad vodniki psov tudi občinskim prekrškovnim organom. V odlokih je določeno, da je zaradi varovanja zdravja in čistoče prepovedano puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah, zaradi česar mora imeti vodnik psa pri sebi ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja tudi pokazati. Neupoštevanje teh določb se kaznuje z globo 100 evrov. Občinski redarji izvajajo naloge kot uniformirane osebe, zaradi njihove prepoznavnosti je težko ugotoviti kršitve puščanja pasjih iztrebkov. Nadzori nad vodniki psov se opravljajo skoraj vsakodnevno, ob rednih obhodih predvsem v poznih večernih in jutranjih urah. Pri delu je ugotovljeno, da imajo vodniki psov pri sebi vrečko, vendar pa je vprašanje, ali bo pasji iztrebek pobran, če ne bo v bližini nadzornih organov ali drugih občanov.

Zakon o zaščiti živali v tretjem odstavku 11. člena določa, da mora skrbnik psa na javnem kraju zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. V tretjem odstavku 46a. člena ZZZiv je določeno, da se z globo od 200 do 400 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s to določbo.

Občina dornava

Robert Brkič
vodja Medobčinskega redarstva
SOU SP

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ