Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-13/2018

Datum: 16. 02. 2018

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja Občina Dornava, Dornava 135 a 2252 Dornava, namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine, parc. št. 709/10 k.o. 384 Dornava.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

Rajko Janžekovič,
župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ