Objave in obvestila

Obvestilo vsem lastnikom gozdov in gozdnih površin

V skladu z določbami 17. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS št.: 30/93, 67/02, 110/07, 63/13) si je lastnik pred posegom v gozd dolžan pridobiti odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, ki mu jo po predhodnem skupnem ogledu gozda in označitvi dreves za možen posek (odkazilu) izda revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije.
Odkazilo je plačila upravne takse prosto. Odkazilo mora biti opravljeno ne glede na namen rabe posekanega lesa, tudi če gre za domačo rabo (drva, tehnični les)!

Lastniki lahko kontaktirajo krajevno pristojne gozdarje pisno na naslov krajevne enote na Ptuju (Zoisova pot 5, 2250 Ptuj) in osebno ali ustno po telefonu v času uradnih ur, to je v pon. in sre. med 7.00 in 9.00, na tel. št.: (02) 78-00-170  ali  041-878-628.
Revirni gozdar za občino DORNAVA je Marijan Majcen. Lastnik si naj pripravi podatke o parceli na kateri želijo odkazilo (parcelna številka, katastrska občina).

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ