Objave in obvestila

Javno povabilo o izvedbi gostinskih storitev na dogodku adventna tržnica

JAVNO POVABILO
o izvedbi gostinskih storitev na dogodku ADVENTNA TRŽNICA

1. Predmet

Predmet javnega povabila je izvedba gostinske storitve na prostem, v času od 21.12.2017 do 23.12.2017, vsak dan od 17.00 do 20.00 ure.
Izbrani ponudnik lahko na premični stojnici v tem času ponuja kuhano vino in čaj.
Naročnik izbranemu gostincu ponuja premično stojnico brezplačno, ki bo postavljena pred občinsko zgradbo Občine Dornava.
V primeru slabega vremena ali zaradi drugih okoliščin si organizator pridržuje pravico do odpovedi izvedbe gostinske storitve brez stroškov. Organizator izvajalca gostinske storitve o odpovedi obvesti 24 ur pred pričetkom dogodka.

2.Pogoji sodelovanja

Na dogodku lahko sodelujejo ponudniki iz območja Občine Dornava, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti.
Gostinska ponudba mora biti obvezno zagotovljena od 21.12.2017 do 23.12.2017, vsak dan od 17.00 do 20.00 ure.
Na premični stojnici zagotovi gostinec kuhano vino in čaj.
Gostinec se zavezuje od Občine Dornava odkupiti določeno količino šalic, v katerih bo ponujal kuhano vino in čaj (250 kom. šalic, po ceni 1 EUR, ostalo krije občina).
Gostinec se zavezuje pogostiti nastopajoče z eno pijačo (kuhano vino ali čaj).

3. Vsebina ponudbe

Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
a) Osnovne podatke o ponudniku (obrazec št. 1)
b) Izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb (obrazec št. 2)

4. Rok za predložitev ponudbe

Ponudniki naj svojo pisno ponudbo oddajo do petka, 08.12.2017, do 12. ure,  na naslov: Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SODELOVANJE NA ADVENTNI TRŽNICI«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

5. Obravnava vlog in obvestilo o izidu

Izbor ponudnika, ki izpolnjuje pogoje, bo opravila komisija ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po zaključku roku za oddajo ponudb.

6. Informacije

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim povabilom lahko zainteresirani dobijo v tajništvu Občine Dornava. Kontaktna oseba je Viljem Mar, direktor občinske uprave, tel. 02/ 754 01 10 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Priloga:

Obrazci - Priloga javnemu povabilu Adventna tržnica Dornava 2017

Župan Občine Dornava
Rajko Janžekovič

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ