Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-15/2017

Datum: 22. 11. 2017

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja Občina Dornava, Dornava 135 a 2252 Dornava, namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, parc. št. 65/70 k.o. 384 Dornava in nakup nepremičnin parc. št. 65/72 in 65/68, obe k.o. 384 Dornava.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

Rajko Janžekovič,
župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ