Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-18/2017

Datum: 22. 11. 2017

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Dornava namerava skleniti neposredno pogodbo o prodaji stvarnega premoženja, in sicer za nepremičnine, parc. št. *117, 671 in 665, vse k.o. 326 BRESNICA.
Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

Rajko Janžekovič,
župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ