Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-9/2017

Datum: 6. 10. 2017

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, objavlja

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Dornava namerava skleniti neposredno pogodbo o prodaji in odkupu stvarnega premoženja, in sicer za nepremičnini, parc. št. 399/17 in 363/25, obe k.o. 383 MEZGOVCI.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

Rajko Janžekovič,
župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ