Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-15/2016

Datum: 30. 8. 2017

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja Občina Dornava, Dornava 135 a 2252 Dornava, namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, parc. št. 65/73 k.o. 384 Dornava.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

 

                                                                                                                         Rajko Janžekovič,          

                                                                                                                                 župan          

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ