Objave in obvestila

Sklep za prijavo SUŠA 2017

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana                                                                     

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

     E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

www.sos112.si

 

IZPOSTAVA URSZR CELJE, LJUBLJANA, MARIBOR, NOVA GORICA, NOVO MESTO, POSTOJNA, PTUJ IN TRBOVLJE

Številka:                       844-20/2017-103 - DGZR

Datum:                         17. 08. 2017

 

Na podlagi 7., 8. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) je Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela naslednji:

SKLEP

o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji

zaradi posledic suše v letu 2017

 

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih območjih katastrskih občin in najbolj prizadetih kulturah (koruza, oljne buče, pozni krompir,...)

 

Zbiranje vlog – (obrazec 2) mora biti zaključeno do 8.9.2017. Za lažji vnos v aplikacijo Ajdo, o datumu vnosa boste še obveščeni, mora obrazec 2 (podpisan) obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

Davčna številka nosilca

Naslov nosilca

KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 15.07.2017ni upravičen do državne pomoči.

 

GERK – številka GERK-a

VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v

GERK-u

 

Vsak obrazec 2 je potrjen z datumom prejema na občino.

Pripravila:

Ana Jakšič                                                                                                                                                     Branko Dervodel                                               

podsekretarka                                                                                                                                               sekretar                                

                                                                                                                                                                      namestnik generalnega direktorja

 

 

Poslano:

- pristojnim izpostavam URSZR, ki sklep posredujejo prizadetim občinam. 

 

obrazec_2_.doc

razpisi/Ocena_susa_2017.pdf

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ