Objave in obvestila

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Dornava

Občinski svet

Številka: 032-4/2017 - 1.izredna
Datum:   30. 05. 2017


Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)

S k l i c u j e m

1. IZREDNO SEJO Občinskega sveta Občine Dornava
v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo

v TOREK, 06. 06. 2017 ob 18. uri

v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135/a

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Prenova ogrevanja OŠ Dornava - javno zasebno partnerstvo.

Prosim za Vašo zanesljivo udeležbo. Morebitno odsotnost sporočite v občinsko upravo na tel. št. 02/ 754 01 10.

Rajko Janžekovič
župan

VABLJENI:
- člani Občinskega sveta,
- G. Jernej Lah, Plistor d.o.o.
- Viljem Mar, direktor OU

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ