Objave in obvestila

Sprememba roka za oddajo vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za kmetijske trge

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 90 36
F: 01 478 90 21
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.mkgp.gov.si

Datum: 4.5.2017

Zadeva: SPREMEMBA ROKA ZA ODDAJO VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV

Obveščamo vas, da je Vlada RS danes sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se spreminja rok za vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov in dodaja obveza pregleda vinograda na kraju samem pred izkrčitvijo.

V zvezi s tem opozarjamo na ključne novosti:

1. Od letos dalje se vloge za podporo vlagajo med 1. aprilom in 15. junijem pred letom, v katerem se bo izvedlo prestrukturiranje (in ne do 15. decembra kot je veljalo doslej).
Navedeno pomeni, da je potrebno za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2017 ali spomladi 2018 vlogo vložiti na ARSKTRP do 15. junija letos.

2. ARSKTRP že pred krčitvijo starega vinograda opravi ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Ogled in izmera se opravita po oddaji vloge za podporo, vendar najpozneje do 1. septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani ARSKTRP. Če se izkrčitev izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.
Določba v zvezi s prepovedjo izkrčitve vinograda do izvedenega ogleda s strani ARSKTRP ne velja za izkrčitev tistih vinogradov, za katere je bilo dovoljenje za zasaditev vinske trte pridobljeno pred uveljavitvijo spremembe uredbe (ker bo uredba predvidoma objavljena v jutrišnjem Uradnem listu št. 23/17, to pomeni, da ta odločba  ne velja za tiste površine, za katere je bilo dovoljenje izdano pred 20.5.2017).

Z novimi določbami smo uskladili tudi obvestilo vinogradnikom o sajenju vinske trte in možnostih uveljavljanja podpor za sajenje vinogradov, objavljeno na spletni strani MKGP in ARSKTRP. Celotno aktualno obvestilo prilagamo tudi temu dopisu.

Predstavnike vinogradnikov in vinarjev prosimo, da o zgoraj navedenih novostih obvestite zainteresirane vinogradnike, upravne enote pa, da obvestilo objavite na krajevno običajen način.

za vsa morebitna pojasnjila in dodatne informacije smo vam na voljo.

Pripravila:
Mojca Jakša
Sekretarka

Lidija Lipič Berlec
po pooblastilu vodja Sektorja za kmetijske trge

Priloga:
Obvestilo o sajenju vinske trte in možnostih uveljavljanja podpor

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ