Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Dornava
Dornava 135a
2252 Dornava

Številka: 603-2/2017
Datum: 07.04.2017

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) namerava Občina Dornava oddati v najem nepremičnino, parc. št. *39, k.o. 377-Polenšak, stavba 219 – nekdanja osnovna šola na Polenšaku. Oddaja v najem se bo izvršila na podlagi neposredne pogodbe.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ