Objave in obvestila

Obvestilo lastnikom nepremičnin

Medobčinska inšpektorica Skupne občinske uprava občin v Spodnjem Podravju pri inšpekcijskem nadzoru v občini Dornava ugotavlja, da nekateri občani opuščajo vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz okolice. Prav tako puščajo nepokošeno travo tako, da kazi zunanjo podobo okolice, ob javnih površinah in objektih.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2013) v 3. točki 8. člena zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja prepoveduje opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz okolice in v 6. točki prav tako prepoveduje puščati nepokošeno travo tako, da kazi zunanjo podobo okolice, ob javnih površinah in objektih. Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši določilo tretje točke 8. člena navedenega odloka in z globo 100 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši določilo šeste točke 8. člena navedenega odloka.

Občanom se svetuje, da spoštujejo prepovedi Odloka o javnem redu in miru v Občini Dornava, saj je njihov namen zagotoviti varstvo okolja in zunanje podobe kraja, storjen prekršek pa tako očiten, da ga ni mogoče zanikati, saj je vsem na očeh.


Sabina Jupič – medobčinska inšpektorica SOU Občin v Spodnjem Podravju

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ