Objave in obvestila

Oranje preblizu ceste je z zakonom prepovedano

Medobčinska inšpektorica Skupne občinske uprava občin v Spodnjem Podravju pri nadzoru občinskih cest v Dornava ugotavlja, da nekateri občani pri oranju njiv ob občinskih cestah še vedno ne spoštujejo določila Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), ki v 2. odstavku 5. člena v 4. točki prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.

Kršitev te določbe je opredeljena kot prekršek, za katerega se posamezniku v skladu s 7. odstavkom 5. člena Zakona o cestah izreče globa 1.000 evrov. Medobčinska inšpektorica po uradni dolžnosti redno opravlja inšpekcijske oglede občinskih cest in, če ugotovi prekršek, ukrepa v skladu z Zakonom o cestah.

Občani, ki pa želijo sami podati prijavo, jo lahko sporočijo na Medobčinsko inšpekcijo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na telefonsko številko: 748 28 80 ali 748 29 63.

Občanom se svetuje, da spoštujejo prepovedi Zakona o cestah, saj je njihov namen zagotoviti varnost na cestah, storjen prekršek pa tako očiten, da ga ni mogoče zanikati, saj je vsem na očeh.


Sabina Jupič – medobčinska inšpektorica SOU Občin v Spodnjem Podravju

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ