Objave in obvestila

Lastniki psov – ljubitelji domačih živali

Pri sprehajanju psov je potrebno njihove iztrebke pospraviti.

Medobčinska inšpektorica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju pri nadzoru javnih površin ugotavlja, da nekateri lastniki in vodniki psov med sprehajanjem po javnih površinah ne pospravljajo iztrebkov za svojimi psi. Še zmeraj opazimo pse, ki se prosto sprehajajo in tekajo po javnih površinah ter med stanovanjskimi naselji ter povzročajo škodo na javnih površinah.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) v 6. členu 6. točke prepoveduje puščati domače živali, da povzročajo škodo na javnih površinah. Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prav tako po 4. točki 7. člena odloka prepovedano puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah (javnih površinah, sprehajalnih in rekreacijskih poteh, zelenicah v naseljih, otroških in športnih igriščih in podobno). Vodnik psa mora pri sebi imeti ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja pokazati.

Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če krši 6. točko 6. člena Odloka o javnem redu in miru in z globo 100 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če krši 4. točko 7. člena Odloka o javnem redu in miru.

Opozarjamo vse lastnike psov, da so dolžni upoštevati določilo navedenega odloka in se obnašati tako, da ne ogrožajo varstva in premoženja občanov.

Obvestila občanov so vedno pogosteje podlaga za izvedbo inšpekcijskega postopka, ker se občanom ni več potrebno bati, da se bo izvedelo, kdo je inšpektorju posredoval podatke. Po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007) je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

Naprošamo vse občane, da medobčinsko inšpekcijo obveščajo o ugotovljenih kršitvah. Prijavo lahko sporoči vsakdo na medobčinsko inšpekcijo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, na telefonsko številko: 748 28 80.


Sabina JUPIČ – medobčinska inšpektorica

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ