Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Dornava
Dornava 135a
2252 Dornava

Številka: 603-2/2017
Datum: 16.02.2017

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo in sicer za nepremičnino, parc. št. *39, k.o. 377-Polenšak, stavba 219 – nekdanja osnovna šola na Polenšaku.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ