Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Dornava
Dornava 135a
2252 Dornava

Številka: 478-24/2016
Datum: 24.11.2016

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo in sicer za poslovni prostor, ki se nahaja v prvem nadstropju občinske zgradbe Občine Dornava, na naslovu: Dornava 135/a, 2252 Dornava.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ