Objave in obvestila

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Dornava

Naročnik: Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava
Izdelovalec OPOČKOV: Zavita, svetovanje, d. o. o.
Tominškova 40
1000 Ljubljana
  Vodja projekta:
Klemen Strmšnik, univ. dipl. geog.
  Člani projektne skupine:
Matjaž Harmel, univ. dipl. inž. gozd. Nives Harmel, univ. dipl. ekon. Milena Jaćimović Strmšnik, abs. geog. Aleksandra Krajnc, univ. dipl. geog. Eva Harmel, dipl. inž. kraj. arh Tone Vertačnik, dipl. inž. les. (Tone Vertačnik s.p.)
Projekt: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Dornava
Datum izvedbe: Marec 2016
Številka pogodbe: 20/2015
Številka projekta: 069/2015

 Več o operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Dornava najdete v prilogi:

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Dornava (6 MB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ