Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Dornava
Dornava 135a
2252 Dornava

Številka: 014-8/2016
Datum: 16.03.2016

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namerava Občina Dornava oddati v najem poslovni prostor, pisarno št. 1, ki se nahaja v nadstropju zgradbe Večnamenski center vaško – kulturna dvorana Dornava, Dornava 135 b, 2252 Dornava.
Oddaja v najem se bo izvršila na podlagi neposredne pogodbe.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ