Objave in obvestila

Vabilo na usposabljanje za obrtnike in podjetnike za področje varstva pri delu in varnosti pred požarom s praktičnim prikazom gašenja

Štev.: 313-1/2016
Datum: 4 .3. 2016

 VABILO

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN INFRASTRUKTURO OBČINE Dornava obvešča in vabi obrtnike in podjetnike na usposabljanje za področje varnosti pri delu in varnosti pred požarom s praktičnim prikazom gašenja.
Usposabljanje bo v skladu s programom usposabljanja za varstvo pri delu in varstvo pred požarom izvedeno:

v SREDO 16. marca 2016 ob 16. uri, v veliki sejni sobi večnamenskega centra Vaško-kulturne dvorane v Dornavi.

Usposabljanje se financira iz proračunskih sredstev Občine Dornava, namenjene iz postavke spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2016, za vse obrtnike in podjetnike, ter zaposlene delavce pri njih.
Predhodne prijave sprejemamo v času delovnih ur (v tajništvu Občine Dornava), na telefonsko številko: 02/754 01 10.

Vljudno vabljeni!

Odbor za gospodarstvo in infrastrukturo
Predsednik,
Franc Vrabl

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ