Objave in obvestila

Vabilo na usposabljanje za kmetovalce za področje varstva pri delu in varnosti pred požarom s praktičnim prikazom gašenja

Štev.: 330-2/2016
Datum: 4 .3. 2016

 VABILO

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN INFRASTRUKTURO OBČINE Dornava obvešča in vabi vse nosilce kmetije oziroma enega člana iz kmetije, z MID številko na usposabljanje za področje varnosti pri delu in varnosti pred požarom s praktičnim prikazom gašenja.
Usposabljanje bo v skladu s programom usposabljanja za varstvo pri delu in varstvo pred požarom izvedeno:

v SREDO 23. marca 2016 ob 16. uri, v veliki sejni sobi večnamenskega centra Vaško-kulturne dvorane v Dornavi.

Usposabljanje se financira iz proračunskih sredstev Občine Dornava, namenjene iz postavke kmetijstva v letu 2016, za vse kmetovalce in tiste,  katerim letos potrdilo o usposabljanju poteče.
Predhodne prijave sprejemamo v času delovnih ur (v tajništvu Občine Dornava),  na telefonsko številko: 02/754 01 10.

Vljudno vabljeni!

Odbor za gospodarstvo in infrastrukturo
Predsednik,
Franc Vrabl

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ