Objave in obvestila

Obvestilo

Dornava, 08.01.2016

O B V E S T I L O

Občina Dornava obvešča občane, da se v primeru potrebe po prehrambenih paketih obrnejo na rdeča križa, ki delujeta na območju Občine Dornava in sicer,

  • Rdeči križ Dornava, predsednica Marija Čeh, tel. št. 041 378 281,
  • Rdeči križ Polenšak, predsednica Marija Petek, tel. št. 041 255 893.

Občane naprošamo, da obvestilo prenesejo občanom, ki so take pomoči potrebni.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ