Objave in obvestila

Vprašanja sveta staršev glede vrtca in osnovne šole Dornava ter odgovori župana Občine Dornava Rajka Janžekoviča

Štev.:      600-8/2015
Datum:  19.11.2015

Svet staršev OŠ Dornava
Dornava 136a
2252 Dornava

Zadeva: ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA, DNE 11.11.2015

Datoteka za prenos:

Odgovori na zastavljena vprašanja sveta staršev OŠ Dornava. (1,83MB) 
Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ