Objave in obvestila

Termini tematskih delavnic za Strategijo Lokalnega Razvoja (SLR)

Termini tematskih delavnic za Strategijo Lokalnega Razvoja (SLR) – LAS 2014-2020

Spoštovani, v sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja pripravljamo 5 tematsko obarvanih delavnic, na podlagi katerih bomo skupaj z vašo pomočjo  pripravili ustrezne ukrepe za črpanje sredstev CLLD v obdobju do 2020. Vabimo vas da se nam v čim večjem številu pridružite, da bomo lahko skupaj soustvarjali razvoj območja LAS.

12.11.2015 ob 17. Uri Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetijah (KGZS Zavod Ptuj, Peter Pribožič in Slavica Strelec)  Dvorana KGZ Zavod Ptuj
18.11.2015 ob 17. Uri  Turizem in njegovi potenciali na območju ( Andrej Klasinc, član UO Turistične zveze Slovenije) Dvorana KGZ Zavod Ptuj
25.11.2015 ob 17. Uri Razvoj osnovnih storitev, izobraževanje in ranljive skupine (Vladimir Korošec, Mojca Metličar) Dvorana KGZ Zavod Ptuj
02.12.2015 ob 17. Uri Naravna in kulturna dediščina ( Zavod za varstvo narave RS in Zavod za varstvo kulturne dediščine RS) Dvorana KGZ Zavod Ptuj
09.12.2015 ob 17. Uri Socialno podjetništvo, vključevanje ranljivih skupin (mag. Nena Dokuzov MGRT, Tadej Slapnik državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo) Dvorana KGZ Zavod Ptuj

Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah se je 01.10.2015 ustanovila kot pogodbeno partnerstvo. Naloga območja LAS je pripraviti optimalno SLR, ki bo zagotavljala inovativen pristop, razvoj in trajnost na območju, prispevala k prepoznavnosti območja ter boljši kvaliteti življenja na podeželju.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ