Objave in obvestila

Podpisana listina o pobratenju med Občino Vidovec in Občino Dornava

V nedeljo 20. septembra 2015, je v sklopu Mednarodnega folklornega festivala v Vidovcu bila podpisana Listina o pobratenju med Občino Vidovec iz Hrvaške in Občino Dornava. Občina Vidovec je podpisala listino o pobratenju tudi z  Občino Acquaviva Collecroce iz Italije. Listino so podpisali župani občin; župan Občine Vidovec Bruno Hranič, župan Občine Dornava Rajko Janžekovič in župan Občine Acquaviva Collecroce Francesco Trolio.

Občine so se skupaj vključile v projekt; Old and New Europe meets to discuss the future of EU citizens (O&N2EU) - Stara in Nova Evropa se sreča, da bi razpravljali o prihodnosti državljanov EU.

S podpisom Listine pobratenja so se zaključile aktivnosti, ki so potekale od 18. do 20.9.2015 v sklopu projekta Evropa za državljane, sofinanciranega s strani Evropske unije. Iz Občine Dornava je v projektu sodelovala 45 udeležencev.

 

Priloga:
Podpisana listina in nekaj fotografij iz dogodka. 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ