Objave in obvestila

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Dornava
Dornava 135a
2252 Dornava

Številka: 092-16/2015
Datum: 10.09.2015

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja Občina Dornava, Dornava 135/a 2252 Dornava, namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem, zaradi postavitve montažnega objekta za potrebe slaščičarne, na parc. št. 813/4, k.o.Dornava.

Predmetna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Dornava.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ