Objave in obvestila

Vabilo na regijsko tekmovanje oračev Podravja 2014 in starodobnikov

Spoštovani!

Zgodovina kmetijstva se začne z orodji, ki jih je pračlovek izdelal in uporabljal, ko je spoznal, da mu poleg lova in obiranja plodov tudi obdelana zemlja daje vsakdanji kruh. Stalna, in v okviru možnega predvidevanja je bila pridelava hrane mogoča šele, ko si je človek izdelal preprosta orodja za prerahljavanje zemlje, spravilo pridelkov ter njihovo pripravo za hrano.

Ravne, lepo oblikovane brazde, so bile že nekoč ponos kmeta, ki si je z lepo obdelano njivo zagotovil uspeh v pridelavi, ter pridobil spoštovanje in ugled pri sosedih. Z organizacijo tekmovanja v oranju želimo poudariti pomen kvalitete osnovne obdelave tal, s tem pa tudi kmečkega stanu v celoti.

Občina Dornava, KGZS-Zavod Maribor, KGZS-Zavod Ptuj, Društvo Vitezi Pesničarji, Strojni krožek Posestnik, PP PC Kmetijstvo in Agrosoršak organiziramo tekmovanje oračev Podravja za leto 2014 na njivi Borovci pri železniškem prehodu Dornava.

Orači Podravja se bodo v kategoriji obračalni plug in desni krajnik potegovali za pravico nastopa na državnem tekmovanju v oranju, ki bo v septembru v Kočevju.

Trajnostni način kmetovanja potrebuje vedno nove inovativne pristope tudi na področju obdelave tal. Iščejo se inovativno tehnične rešitve na področju izvedbe kmetijske mehanizacije, ki bi poleg ekonomskih učinkov zadovoljila še ekološke in plodnostne pogoje tal. Na izobraževanju vas bomo seznanili z zadnjimi izsledki raziskav na področju ohranjanja biološke aktivnosti v tleh in vzdrževanje njene rodovitnosti.

V demonstracijskem delu bo predstavljena kmetijska mehanizacija za obdelavo tal in setev za različne pogoje na različnih tipih tal.

Prireditev bomo zaključili s podelitvijo nagrad in priznanj na samem prizorišču tekmovanja.

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor za izvedbo tekmovanja oračev Podravja 2014.
Jože BREZNIK l.r.

Priloge:
Vabilo in program tekmovanja (519 KB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ