Objave in obvestila

Poročilo o izidu volitev za župana v občini Dornava na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014

OBČINA DORNAVA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07, s spremembami), po ugotovljenem izidu glasovanja na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014, je Volilna komisija občine Dornava, dne 10.10. 2014 sprejela naslednje

P O R O Č I L O

O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA V OBČINI DORNAVA NA LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

I.VOLILNA UDELEŽBA

Na volitvah je 5. novembra 2014 je imelo pravico voliti 2.262 volilcev.
Na voliščih 5. oktobra 2014 je glasovalo 1.195 volilcev.
Na predčasnih volitvah 1. oktobra 2014 so glasovali 3 volilci.
Po pošti nismo prejeli glasovnic.
Skupno je glasovalo 1.198 volilcev oz. 52,96 %.

II. VOLILNI IZID ZA OBČINSKI SVET

Na volitvah za člane občinskega sveta je bilo oddanih 1198 glasovnic, od tega je bilo 28 neveljavnih glasov in 1.170 veljavnih.

Kandidata za župana  sta dobila naslednje število glasov:

Kandidati  glasovi  % glasov
1.  RAJKO JANŽEKOVIČ  844 72,14%
2.  FRANC ŠUEN  326 27,86%

Po 107. členu zakona o lokalnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Za župana je bil izvoljen RAJKO JANŽEKOVIČ, roj. 03.08.1975, Brezovci 2, 2257 Polenšak, univ. dipl. teolog.  

Štev.: 040-2/2014-9
Datum: 10.10. 2014 

Priloge:
Poročilo o izidu volitev župana (148 KB)
 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ