Arhiv razpisov

Javni razpis za dograditev in prenovo vrtca pri Osnovi šoli Dornava

Občina Dornava 
Dornava 135 a
2252 Dornava

Številka: JN430-24/2013

Datum: 23.12.2013

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

»Dograditev in prenova vrtca pri Osnovi šoli Dornava«

Na Portalu javnih naročil z dne, 23.12.2013, pod številko JN16179/2013, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2) za »Dograditev in prenova vrtca pri Osnovi šoli Dornava«.

Projekt, katere del je tudi predmetno naročilo, Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi.

Ta razpis se izvaja pod odložnim pogojem, da bo naročnik pridobil vsa evropska sredstva iz prejšnjega odstavka. Ponudnik se eksplicitno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika v primeru, da bi moral ta ustaviti javno naročilo zaradi nepridobitve evropskih sredstev iz prejšnjega odstavka.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Viljem Mar, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 9.1.2014 do 8.30 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 9.1.2014 ob 9. uri v prostorih naročnika.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Priloge:

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ