Arhiv razpisov

Javno povabilo - Izgradnja gasilsko-kulturnega doma Mezgovci I. faza

Povabilo k sodelovanju

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 15.02.2018, pod številko JN000875/2018-B01, objavil obvestilo o javnem naročilu po konkurenčnem postopku s pogajanji po 44. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila: Izgradnja gasilsko-kulturnega doma Mezgovci I. faza

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija; skrajšano RD).
RD je na voljo brezplačno in je priložena obvestilu v zvezi z javnim naročilom na portalu javnih naročil.
Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije preko portala javnih naročil. Sestanka s prijavitelji ne bo.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Viljem Mar, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prijave je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 DORNAVA. Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PRIJAVA GASILSKO KULTURNI DOM MEZGOVCI« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.

Odpiranje prijav ne bo javno.

Priloga:

Razpisna dokumentacija - JN gasilsko kulturni dom Mezgovci (42,2MB)

Župan Občine Dornava
Rajko Janžekovič

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ