Svetniki občine Dornava

Srečko KONDRIČ

Janez HORVAT

Marjan HRGA

Andrej DOBERŠEK

Franc VRABL

Tonček CENAR

Zvonko ČUŠ

Dominik KUKOVEC

David MAJCEN

Franc ŠUEN

Tomaž JANŽEKOVIČ

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ