Dobitniki plaket in priznanj Občine Dornava

Dobitniki plaket in priznanj Občine Dornava

PRIZNANJE PRVEGA ŽUPANA OBČINE DORNAVA SO PREJELI:

 

Člani občinskega sveta:

 • Franc Cigula

 • Franc Zagoršak ( tudi kot pred. PGD Žamenci )

 • Marjan Šilak

 • Jože Peteršič

 • Janez Meško

 • Jožef Hojnik

 • Marjan Slodnjak

 • Bogomir Donaj

 • Jože Kekec ( tudi kot pred. PGD Polenšak )

 

 • Alojz Franjkovič ( kot pred. PGD Dornava)

 • Drago Petek ( kot pred. PGD Mezgovci)

 • Janko Horvat ( kot pred. VO Dornava in preds. SD Dornava)

 • Franc Kukovec ( kot pred. VO Polenšak )

 • Janko Vičar ( kot pred. VO Žamenci)

 • Ivan Petek ( kot pred. VO Mezgovci)

 • Franc Šegula ( kot preds. ŠD Dornava)

 • Vlado Šegula ( kot pred. ŠD Polenšak)

 • Marija Velikonja ( preds. TED Lukari)

 • Jožef Munda ( kot preds. TD Polenšak)

 • Franc Pisance ( kot preds. DU Polenšak )

 • Janez Cigula ( kot preds. GZ )

 • Franc Ciglar ( kot preds. RK Dornava)

 • Tončka Rojht ( kot preds. RK Polenšak)

 • Janez Valenko ( kot preds. LD Dornava)

 • Vidovič Ivan ( član TD Polenšak)

   

  PRIZNANJA OB 4. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA ( 13.6.1999)

 • OKTET TED Lukari – Dornava

 • Ljudske pevke TED Lukari – Dornava

 • Predice TD Polenšak

 • MPZ Polenšak

 • OŠ Dr. »Franja Žgeča«- Dornava s podružnično šolo Polenšak

 • Vrtec Dornava

 • Mala šola – Dornava in Polenšak

 • Zavod Dr. Marijana Borštnarja – Dornava

   

  PRIZNANJA OB 5. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA ( 11.6. 2000)

 • Odbor za obnovo baročnega dvorca Dornava

 • prof. Slavica Bratuša

 • Edvard Cvetko

 • Janez Cigula

   

  OBČINSKE PLAKETE IN PRIZNANJA OB 6. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA( 17.6. 2001)

 • Kmetija CIGULA

 • Kmetija JANŽEKOVIČ

 • LIVARNA Donaj

 • Gostilna ŠEGULA

 • p. Jožef KRAMBERGER, župnik v Dornavi

  DOBITNIK SPOMINSKE PLAKETE:

 • Anton KOVAČEC

  PRIZNANJA OBČINE DORNAVA SO DOBILI ŠE:

 • Ribiško društvo Dornava ( ob razvitju prapora , avgust 2001)

 • Čebelarsko društvo Dornava ( ob 50. letnici , 15.12. 2001)

   

  SPOMINSKE PLAKETE OB 7. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA ( 16.6. 2002)

 • Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava

 • Turistično društvo Polenšak

 • Marija VELIKONJA

 • Jožef MUNDA

   

   

 

 

SPOMINSKE PLAKETE OB 8. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA ( 15.6. 2003)

 • KMETIJA MLINARIČ

 • KMETIJA VALIČ

 • Samostojni PODJETNIK Josip GOLUB

 • Samostojni PODJETNIK Franc HANŽELIČ

   

  DOBITNIKI PRIZNANJ IN PLAKET OB 9. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA ( 13. JUNIJ 2004)

  PRIZNANJE OBČINE DORNAVA :

 • Strelsko društvo Dornava

  PLAKETO OBČINE DORNAVA :

 • Športno društvo Dornava

 • PGD Dornava

 • PGD Polenšak

 

DOBITNIKI PLAKET OB 10. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (12.6.2005)

 • PGD MEZGOVCI (Prostovoljno gasilsko društvo Mezgovci)

 • PGD ŽAMENCI (Prostovoljno gasilsko društvo Žamenci)

 • OKTET Dornava

 • Jožef HOJNIK

   

  DOBTINIKI PLAKET IN PRIZNANJ OBČINE DORNAVA OB 11. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA ( 18.6.2006)

  PLAKETE

 • Franc CIGLAR

 • Franc KUKOVEC

 • Janez MEŠKO

 • VRTNARSTVO – KOVAČEC

  PRIZNANJE OBČINE DORNAVA

 • Darinka ŽNIDARIČ, predmetna učiteljica razrednega pouka na OŠ Dr. Franja Žgeča Dornava

   

   

  DOBTINIKI PLAKET IN PRIZNANJ OBČINE DORNAVA OB 12. OBČINSKEM PRAZNIKU (17. 6.2007)

   

  PLAKETE

 • Viktor MUNDA

 • Franc ZAGORŠAK

 • Alojz FRAJNKOVIČ

 • Ivan PETEK

  PRIZNANJE OBČINE DORNAVA

 • Franc ŠUEN

   

   

  DOBTINIKI PLAKETE IN PRIZNANJA OBČINE DORNAVA OB 13. OBČINSKEM PRAZNIKU (15. 6.2008)

  PLAKETE

 • Anton ČUŠ

 • Marjan KORPAR

 • Franc PISANEC

 • Janez VIČAR

  PRIZNANJE

 • Marija BELŠAK

   

  PLAKETE OBČINE DORNAVA OB 14. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (14. 6.2009)

 • PIHALNA GODBA OBČINE DORNAVA ( za 10 let )

 • RIBIŠKO DRUŠTVO DORNAVA ( za 10 let )

 • Branko KOVAČIČ

 • Marjan SLODNJAK

 • Janez STARČIČ

   

  PLAKETE OBČINE DORNAVA OB 15. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (14.6.2010)

  DOBITNIKI PLAKET:

 • JANEZ HORVAT

 • IVAN SLANA

 • MESTARSTVO HERGA

  DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • VALERIJA LENART, OŠ Dornava

 • TEREZIJA CIGLAR

 • ANTON CENAR

 • JOŽEF FLORJANIČ

 • ALOJZ ŠOŠTARIČ

 • ZLATKA ZELENIK

 • JANEZ VALENKO

   

  PLAKETE OBČINE DORNAVA OB 16. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (12.6.2011)

  DOBITNIKI PLAKET:

 • MARJETA PETERŠIČ

  DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV DORNAVA

 • DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA DORNAVA

 • BRANKO CIGLAR

 • KONDRAD TUŠ

 • STANKO CIGLAR

 • BOGDAN VRŠIČ

 • STANKA KOVAČIČ

 • ANTON MERNIK st.

 • FRANC TURNŠEK

   

  PLAKETE IN PRIZNANJA OB 17. OBČINSKEM PRAZNIKU (15.6.2012)

   Dobitniki plakete:

  1. KLUB MLADIH OBČINE DORNAVA - jubilejna plaketa za 10 let delovanja

  2. LJUDSKE PEVKE LÜKARCE – jubilejna plaketa za 20 let delovanja

  3. Branko Kraševac

  Dobitniki priznanj:

  1. Metka Zagoršek, OŠ Dornava

  2. Zlatko Munda

  3. Jože Pintarič

  4. Stanislav Krajnc

  Priznanje župana:

  1. Jožica Lovrenčič Lah, Oktet Dornava

 

 

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 18. OBČINSKEM PRAZNIKU (14.06.2013)

Dobitniki plaket:

 • Franc Čeh

 • TD Polenšak – jubilejna plaketa za 50 let delovanja

  Dobitniki priznanj:

 • Branko Veselič

 • Drago Petek

 • Anka Šoštarič

 • Stanko Rakuša

  Priznanje župana:

 • Marija Petek

 • Sergej Rojht

   

  PLAKETE IN PRIZNANJA OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU (13.6.2014)

  Dobitniki plakete:

 • Slavica Bratuša

 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – PGD POLENŠAK za 80-let delovanja

 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – ŠPORTNO DRUŠTVO DORNAVA za 60- let delovanja

 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – TED LÜKARI Dornava za 20- let

 • delovanja

  Dobitniki priznanj:

 • Jožef Obran

 • Janez Šumenjak

 • Srečko Fekonja

  Priznanje župana:

  Učenke OŠ Dornava, Ekipa v malem nogometu – za naziv DRŽAVNE PRVAKINJE

 • Urška Bratuša

 • Eva Lajh

 • Erika Hameršak

 • Rika Herga

 • Nika Petrovič

 • Mojca Gomboc

 • Polona Gomboc

 • Katja Petek

   

  PLAKETE IN PRIZNANJA OB 20. OBČINSKEM PRAZNIKU (12.6.2015)

  Dobitniki plaket:

 • DRUŠTVO OKTET – za 20-let delovanja,

 • LD DORNAVA – POLENŠAK – za 20-let delovanja,

  Dobitniki priznanj:

 • Marija Čeh

 • Robert Žiher

 • Martina Horvat

 • Štefan Golub

 • Matej Vajda (delovanje na področju športa),

  Priznanje župana:

 • Lara Vuzem Vajda

   

  PLAKETE IN PRIZNANJA OB 21. OBČINSKEM PRAZNIKU (17.6.2016)

  DOBITNIKI PLAKETE:

 • Jožef Florjanič

 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – ŠD POLENŠAK – 20-let delovanja

  DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Neža Čuš

 • Stanko Plohl

 • Elizabeta Janžekovič

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 22. OBČINSKEM PRAZNIKU (16.06.2017)

DOBITNIKI PLAKET:

- DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLENŠAK – za 40 let delovanja,

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Andrej Golob,

 • Slavica Fras,

 • Marko Veselič,

PRIZNANJE ŽUPANA:

 • PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA,

 • Zmago Štebih.

   

  PLAKETE IN PRIZNANJA OB 23. OBČINSKEM PRAZNIKU (15.6.2018)

  DOBITNIKI PLAKET:

 • PGD ŽAMENCI

 • SD GENERAL MAISTER

   

  DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Branko Primožič

 • Branko Vajda

 • Robert Šacer

 • Vladimir Zagoršek

   

  PLAKETE IN PRIZNANJA OB 24. OBČINSKEM PRAZNIKU (14.6.2019)

  DOBITNIKI PLAKET:

 • PIHALNA GODBA OBČINE DORNAVA

 • PGD MEZGOVCI

 • Marija Belšak

   

  DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Franc Šegula

 • Janko Peteršič

 

V LETIH 2020 IN 2021 NI BILO OBČINSKEGA PRAZNIKA ZARADI CORONA VIRUSA.

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 25. OBČINSKEM PRAZNIKU (17.6.2022)

DOBITNIKI PLAKET:

 • DU DORNAVA

 • TED LUKARI – SEKCIJA CIGANI

  DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Janez Petek

 • Jože Brumen

 • Stanko Hrga

 • Franc Vrabl

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ