Dobitniki plaket in priznanj Občine Dornava

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 23. OBČINSKEM PRAZNIKU (2018)

JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – PGD ŽAMENCI – 70-let delovanja,
Predlagatelj za prejem plakete: PGD Žamenci.

JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – SD GENERALA MAISTRA – 10-let delovanja,
Predlagatelj za prejem plakete: Odbor za negospodarske dejavnosti.

 1. PRIZNANJE OBČINE DORNAVA – Robert Šacer, Mezgovci ob Pesnici 52
  Predlagatelj za prejem priznanja: PGD Mezgovci ob Pesnici
 2. PRIZNANJE OBČINE DORNAVA – Branko Vajda, Polenci 45
  Predlagatelj za prejem priznanja: ČD Dornava
 3. PRIZNANJE OBČINE DORNAVA – Branko Primožič, Lasigovci 3/c
  Predlagatelj za prejem priznanja: PGD Žamenci
 4. PRIZNANJE OBČINE DORNAVA – Vladimir Zagoršek, Dornava 145
  Predlagatelj za prejem priznanja, UO KO RK Dornava in PGD Dornava

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 22. OBČINSKEM PRAZNIKU (16.06.2017)

DOBITNIKI PLAKET:

 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLENŠAK  – za 40 let delovanja

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Andrej Golob,
 • Slavica Fras,
 • Marko Veselič,

PRIZNANJE ŽUPANA:

 • PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA,
 • Zmago Štebih.

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 21. OBČINSKEM PRAZNIKU (17.6.2016)

DOBITNIKI PLAKET:

 • Jožef Florjanič
 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – ŠD POLENŠAK – 20-let delovanja

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Neža Čuš
 • Stanko Plohl
 • Elizabeta Janžekovič

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 20. OBČINSKEM PRAZNIKU (12.6.2015)

DOBITNIKI PLAKET:

 • DRUŠTVO OKTET – za 20-let delovanja,
 • LD DORNAVA – POLENŠAK – za 20-let delovanja,

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Marija Čeh
 • Robert Žiher
 • Martina Horvat
 • Štefan Golub
 • Matej Vajda (delovanje na področju športa),

PRIZNANJE ŽUPANA:

 • Lara Vuzem Vajda

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU (13.6.2014)

DOBITNIKI PLAKET:

 • Slavica Bratuša
 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – PGD POLENŠAK za 80-let delovanja
 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – ŠPORTNO DRUŠTVO DORNAVA za 60- let delovanja
 • JUBILEJNA PLAKETA OBČINE DORNAVA – TED LÜKARI Dornava za 20- let
 • delovanja

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Jožef Obran
 • Janez Šumenjak
 • Srečko Fekonja

PRIZNANJE ŽUPANA:

Učenke OŠ Dornava, Ekipa v malem nogometu – za naziv DRŽAVNE PRVAKINJE

 • Urška Bratuša
 • Eva Lajh
 • Erika Hameršak
 • Rika Herga
 • Nika Petrovič
 • Mojca Gomboc
 • Polona Gomboc
 • Katja Petek

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 18. OBČINSKEM PRAZNIKU (14.06.2013)

DOBITNIKI PLAKET:

 • Franc Čeh
 • TD Polenšak – jubilejna plaketa za 50 let delovanja

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Branko Veselič
 • Drago Petek
 • Anka Šoštarič
 • Stanko Rakuša

PRIZNANJE ŽUPANA:

 • Marija Petek
 • Sergej Rojht

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OB 17. OBČINSKEM PRAZNIKU (15.6.2012)

DOBITNIKI PLAKET:

 • KLUB MLADIH OBČINE DORNAVA - jubilejna plaketa za 10 let delovanja
 • LJUDSKE PEVKE LÜKARCE – jubilejna plaketa za 20 let delovanja
 • Branko Kraševac

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • Metka Zagoršek, OŠ Dornava
 • Zlatko Munda
 • Jože Pintarič
 • Stanislav Krajnc

PRIZNANJE ŽUPANA:

 • Jožica Lovrenčič Lah, Oktet Dornava

 

PLAKETE OBČINE DORNAVA OB 16. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (12.6.2011)

DOBITNIKI PLAKET:

 • MARJETA PETERŠIČ

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV DORNAVA
 • DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA DORNAVA
 • BRANKO CIGLAR
 • KONDRAD TUŠ
 • STANKO CIGLAR
 • BOGDAN VRŠIČ
 • STANKA KOVAČIČ
 • ANTON MERNIK st.
 • FRANC TURNŠEK

 

PLAKETE OBČINE DORNAVA OB 15. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (14.6.2010)

DOBITNIKI PLAKET:

 • JANEZ HORVAT
 • IVAN SLANA
 • MESTARSTVO HERGA

DOBITNIKI PRIZNANJ:

 • VALERIJA LENART, OŠ Dornava
 • TEREZIJA CIGLAR
 • ANTON CENAR
 • JOŽEF FLORJANIČ
 • ALOJZ ŠOŠTARIČ
 • ZLATKA ZELENIK
 • JANEZ VALENKO

 

PLAKETE OBČINE DORNAVA OB 14. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (14.6.2009)

 • PIHALNA GODBA OBČINE DORNAVA ( za 10 let )
 • RIBIŠKO DRUŠTVO DORNAVA ( za 10 let )
 • Branko KOVAČIČ
 • Marjan SLODNJAK
 • Janez STARČIČ

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OBČINE DORNAVA OB 13. OBČINSKEM PRAZNIKU (15.6.2008)

PLAKETE:

 • Anton ČUŠ
 • Marjan KORPAR
 • Franc PISANEC
 • Janez VIČAR

PRIZNANJE:

 • Marija BELŠAK

 

PLAKETE IN PRIZNANJA OBČINE DORNAVA OB 12. OBČINSKEM PRAZNIKU (17.6.2007)

PLAKETE:

 • Viktor MUNDA
 • Franc ZAGORŠAK
 • Alojz FRAJNKOVIČ
 • Ivan PETEK

PRIZNANJE OBČINE DORNAVA

 • Franc ŠUEN

 

PLAKETE  IN PRIZNANJE OBČINE DORNAVA OB 11. OBČINSKEM PRAZNIKU (18.6.2006)

PLAKETE:

 • Franc CIGLAR
 • Franc KUKOVEC
 • Janez MEŠKO
 • VRTNARSTVO – KOVAČEC

PRIZNANJE OBČINE DORNAVA:

 • Darinka ŽNIDARIČ, predmetna učiteljica razrednega pouka na OŠ Dr. Franja Žgeča Dornava

 

DOBITNIKI PLAKET OB 10. OBČINSKEM PRAZNIKU (12.6.2005)

 • PGD MEZGOVCI (Prostovoljno gasilsko društvo Mezgovci)
 • PGD ŽAMENCI (Prostovoljno gasilsko društvo Žamenci)
 • OKTET Dornava
 • Jožef HOJNIK

 

DOBITNIKI PRIZNANJ IN PLAKET OB 9. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (13.6.2004)

PRIZNANJE OBČINE DORNAVA :

 • Strelsko društvo Dornava

PLAKETO OBČINE DORNAVA :

 • Športno društvo Dornava
 • PGD Dornava
 • PGD Polenšak

 

DOBITNIKI SPOMINSKE PLAKETE OB 8. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (15.6.2003)

 • KMETIJA MLINARIČ
 • KMETIJA VALIČ
 • Samostojni PODJETNIK Josip GOLUB
 • Samostojni PODJETNIK Franc HANŽELIČ

 

DOBITNIKI SPOMINSKE PLAKETE OB 7. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (16.6.2002)

 • Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava
 • Turistično društvo Polenšak
 • Marija VELIKONJA
 • Jožef MUNDA

 

DOBITNIKI OBČINSKIH PLAKET OB 6. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (17.6.2001)

 • Kmetija CIGULA
 • Kmetija JANŽEKOVIČ
 • LIVARNA Donaj
 • Gostilna ŠEGULA
 • p. Jožef KRAMBERGER, župnik v Dornavi

DOBITNIK SPOMINSKE PLAKETE:

 • Anton KOVAČEC

PRIZNANJA OBČINE DORNAVA SO DOBILI ŠE:

 • Ribiško društvo Dornava ( ob razvitju prapora , avgust 2001)
 • Čebelarsko društvo Dornava ( ob 50. letnici , 15.12. 2001)

 

DOBITNIKI PRIZNANJ OB 5. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE DORNAVA (11.6.2000)

 • Odbor za obnovo baročnega dvorca Dornava
 • prof. Slavica Bratuša
 • Edvard Cvetko
 • Janez Cigula

 

DOBITNIKI PRIZNANJ OB 4. OBČINSKEM PRAZNIKU (13.6.1999)

 • OKTET TED Lukari – Dornava
 • Ljudske pevke TED Lukari – Dornava
 • Predice TD Polenšak
 • MPZ Polenšak
 • OŠ Dr. »Franja Žgeča«- Dornava s podružnično šolo Polenšak
 • Vrtec Dornava
 • Mala šola – Dornava in Polenšak
 • Zavod Dr. Marijana Borštnarja – Dornava

 

PRIZNANJE PRVEGA ŽUPANA OBČINE DORNAVA SO PREJELI:

Člani občinskega sveta:

 • Franc Cigula
 • Franc Zagoršak ( tudi kot pred. PGD Žamenci )
 • Marjan Šilak
 • Jože Peteršič
 • Janez Meško
 • Jožef Hojnik
 • Marjan Slodnjak
 • Bogomir Donaj
 • Jože Kekec ( tudi kot pred. PGD Polenšak )
 • Alojz Franjkovič ( kot pred. PGD Dornava)
 • Drago Petek ( kot pred. PGD Mezgovci)
 • Janko Horvat ( kot pred. VO Dornava in preds. SD Dornava)
 • Franc Kukovec ( kot pred. VO Polenšak )
 • Janko Vičar ( kot pred. VO Žamenci)
 • Ivan Petek ( kot pred. VO Mezgovci)
 • Franc Šegula ( kot preds. ŠD Dornava)
 • Vlado Šegula ( kot pred. ŠD Polenšak)
 • Marija Velikonja ( preds. TED Lukari)
 • Jožef Munda ( kot preds. TD Polenšak)
 • Franc Pisance ( kot preds. DU Polenšak )
 • Janez Cigula ( kot preds. GZ )
 • Franc Ciglar ( kot preds. RK Dornava)
 • Tončka Rojht ( kot preds. RK Polenšak)
 • Janez Valenko ( kot preds. LD Dornava)
 • Vidovič Ivan ( član TD Polenšak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ