O Občini Dornava

Občina Dornava se nahaja v severovzhodni Sloveniji. Naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici ležita na Ptujskem polju, čez reko Pesnico pa se teren že začne dvigovati v slovenjegoriške griče, kjer se nahaja ostalih deset naselij in sicer Bratislavci, Brezovci, Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci.

DornavaGrascina-5578

Občina je razdeljena na štiri vaške odbore in sicer VO Dornava, VO Mezgovci ob Pesnici, VO Polenšak in VO Žamenci.

V Dornavi deluje devetletna osnovna šola, ki ima podružnično (štirioddelčno) šolo na Polenšaku. V občini delujeta tudi dve zasebni glasbeni šoli, to sta glasbena šola Nocturno in glasbena šola Zlatka Munda.

Nekoč v dvorcu, danes pa v modernih novih prostorih deluje Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marjana Borštnarja Dornava, ki je eden največjih zavodov za otroke in mladino z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v Sloveniji.

Baročni dvorec

Naš glavni arhitekturni biser je baročni dvorec v Dornavi, ki je podrobneje predstavljen v svojem članku (povezava na predstavitev).

dvorec-dvorisce-panorama

V občini delujeta tudi dva župnijska urada in sicer v Dornavi in na Polenšaku, kjer je nekoč bila zelo znana romarska pot ob drugem biseru v občini, to je prelepi baročni cerkvi Marijinega obiskanja.

Območje občine Dornava pa je predvsem kmetijsko področje. Na ravninskem področju prevladuje poljedelstvo, v gričevnatem delu pa živinoreja. Podjetništvo in obrt sta razviti predvsem v Dornavi in Mezgovcih.

V občini Dornava imamo pet tradicionalnih prireditev

Najstarejša, Praznik žetve ter razstava kruha in pogač (povezava na predstavitevje na Polenšaku, kjer jo vsako leto pripravi zelo dejavno Turistično društvo Polenšak.

V Žamencih PGD Žamenci pripravljajo tradicionalni Gobarski praznik (povezava na predstavitev), kjer lahko le tu vidite in občudujete gobarsko razstavo v pristnem naravnem okolju. Zadnja leta gobarsko razstavo dopolnjuje tudi razstava zdravilnih zelišč in lovska razstava LD Dornava - Polenšak.

TED Lükari pa v Dornavi pripravlja vsakoletni Lükarski praznik (povezava na predstavitev). V začetku leta pa je organizirana tu zelo dobro obiskana pustna povorka oziroma Fašenk po dornovsko (povezava na predstavitev), kjer ne manjka pustnih mask, še posebej pa izstopajo dornavski cigani in dornavski orači, ki tudi zadnja leta prirejajo prireditev Prva brazda, s katero se točno ob polnoči po svečnici začne pustni čas.

PGD Mezgovci že nekaj let uspešno organizirajo praznik Od paše do sira (povezava na predstavitev), ki se je razvil iz dolgoletnega druženja tistih, ki so bili včasih pastirji.

Občina Dornava je tako na 24 km2 in z dobrimi 2.750 prebivalci med manjšimi občinami, vendar po razvitosti in zelo živahnem kulturnem, športnem in družabnem življenju ne zaostaja, pač pa z vsem tem nudi prijetno bivalno okolje.

Priloga - Zloženka s predstavitvijo občine (7,41MB)


Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ