Javni zavodi in podjetja

Osnovna šola Dornava

Dornava 136/a, 2252 Dornava, T: +386 (0)2 754 00 60

  • Vrtec Dornava, Dornava 136/b, 2252 Dornava, T: +386 (0)2 755 09 11

Spletna stran: www.os-dornava.si


Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

Dornava 128, 2252 Dornava, T: +386 (0)2 754 02 00, F: +386 (0)2 755 05 01

Spletna stran: www.zavod-dornava.si


Pošta Slovenije - Dornava

Dornava 136, 2252 Dornava, T: +386 (0)2 795 35 24

Delovni čas:

Ponedeljek: 08:00-10:30 in 14:30-17:00

Torek: 08:00-10:30 in 14:30-17:00

Sreda: 08:00-10:30 in 14:30-17:00

Četrtek: 08:00-10:30 in 14:30-17:00

Petek: 08:00-10:30 in 14:30-17:00

Sobota: 09:00-11:00


Pošta Slovenije - Polenšak

Polenšak 16/a, 2257 Polenšak, T: +386 (0)2 795 35 74

Delovni čas:

Ponedeljek: 08:00-14:00

Torek: 08:00-14:00

Sreda: 08:00-17:00

Četrtek: 08:00-14:00

Petek: 08:00-14:00

Sobota: 08:00-12:00


Župnijski urad Dornava

Dornava 128/a, 2252 Dornava, T: +386 (0)2 755 07 51 

Župnijski urad Polenšak

Polenšak 10, 2257 Polenšak, T: +386 (0)2 761 02 55

Spletna stran: http://zupnija.polensak.com/


Soustanoviteljstvo:

  • Skupna občinska urava
  • Glasbena šola Karol Pahor
  • Osnovna šola Ljudevita Pivka
  • Knjižnica Ptuj

Režijski obrat

traktor_mala

Režijski obrat je organiziran kot nesamostojen obrat v okviru občinske uprave in ni pravna oseba. V režijskem obratu se izvajajo naslednje naloge:

  • obveščanje o stanju objektov, naprav, opreme, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev in potrebi po večjih popravilih,
  • vzdrževanje cest, javnih površin,
  • opravljanje manjših popravil oziroma tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, opremi, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,
  • urejanje okolice objektov,
  • nadziranje delovanja ogrevalnih naprav,
  • vzdrževanje čistoče službenih vozil,
  • čiščenje javnih površin,
  • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
  • urejanje in vzdrževanje pokopališča v Dornavi in na Polenšaku,
  • vzdrževanje kanalizacijskega sistema Dornava - Mezgovci
  • in vsa druga področja v okviru gospodarskih javnih služb, ki temeljijo na zakonu.
Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ