Zapisniki sej

Ker se zapisniki sej objavljajo šele po potrditvi zapisnika na seji Občinskega sveta, jih objavljamo z zamikom.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ