Nazaj

razpisi/Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dornava za leto 2021 šport za mlade

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ