Nazaj

razpisi/JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Dornava za leto 2022 šport za mlade do 18. leta

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ