Nazaj

2. TOČKA - Predlog odloka o ustanovitvi SOU občin v Spodnjem Podravju druga obravnava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ