Nazaj

5. Dokument identifikacije investicijskega projekta - Modernizacija JP 576521 in ureditev dovozov

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ