Nazaj

8. TOČKA INFORMACIJA o finančnem stanju Občine Dornava na dan 14.12.2018 ob primopredaji novemu županu

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ