Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 9. sejo OS/Predlog sklepa o visini letnega vzdrzevanja grobnine za leto 2016

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ