Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 9. sejo OS/Kadrovski nacrt za obdobje 2016 - 2017

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ