Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 6. sejo OS/Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodiscu na Ptuju

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ