Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 4. sejo OS/Predlog Zakljucnega racuna Proracuna

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ