Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 13. sejo OS/4. Polletna realizacija Proracuna Obcine Dornava za leto 2016

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ