Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 12. sejo OS/Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne sluzbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Obcini Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ