Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 12. sejo OS/Letno porocilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nacrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih ucinkih

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ