Nazaj

Gradiva sej/Gradivo za 10. sejo OS/Odlok o organizaciji in delovnem podrocju Obcinske uprave Obcine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ