Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.
 
Drugi krog volitev župana, v primeru, da bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.
 
Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.
 
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija in Državna volilna komisija.
 
 
DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA
 
RAZGLAS
 
IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV
Predloge za imenovanje članov volilnih odborov lahko podajo politične stranke, občani, najkasneje do 15. 9. 2022.

Prilogi:

 
PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Občine Dornava, Dornava 135 A, v sredo 16. 11. 2022, med 7. in 19. uro.

Priloga:

 
GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen Zakona o lokalnih volitvah, v zvezi z 81. členom Zakona o volitvah v državni zbor)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. 

Priloga:

 
GLASOVANJE NA DOMU (81. člen – Zakon o lokalnih volitvah)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer s vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Priloga:

 
KANDIDIRANJE
Liste kandidatov za člana občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti (48. člen ZLV).
Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini (51. člen ZLV).
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000 ( 54. člen ZLV).

Priloge:

 Kandidata za župana občine določijo politične stranke in skupina volivcev.

Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev je potrebno število podpisov najmanj 2 % od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500 (106. člen ZLV).
Prilogi:
OSTALI DOKUMENTI, POVEZAVA, ZAKONODAJA
 

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ